Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

Już jesień i latawców klucz
a w kinach tyle pustych miejsc
z niedawnych zdarzeń ścieram kurz
babiego lata wątłą sieć
i jestem wiatrem, śpiewam wiatr
i jestem łąką, trawy źdźbłem
jak biały jacht w nieznany płynę dzień.
— Janusz Kondratowicz / Anna Jantar
Reposted byankaottak94corazmniejMaryiczarycytatymodalnamysteryblackcatunninaturalgingergotarinadeparternotperfectgirlMezameparafinaalensztajneequineSoulScreammikrokosmos
4084 7c1f 400
7212 65d2 400
Reposted fromwerczi werczi viamikrokosmos mikrokosmos
3006 2b5b 400
Reposted fromhagis hagis viaMezame Mezame
8534 ec2a 400
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viakaatee kaatee
2544 2629 400
Reposted fromlove-autumn love-autumn viairmelin irmelin
2397 0a34 400
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
1538 6e31 400
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin

September 20 2017

Choć nie wiem kto to jest
i nie wiem skąd go znam
czasem spotyka mnie
jesienny śmieszny pan

Parasol wielki ma
i zmartwień trochę też
przez pusty idzie park
w czerwony liści deszcz

Lecz gdy ostatni liść
ze smutnych spadnie drzew
on razem z białą mgłą
rozpływa się

Gdy park pożółknie znów
powróci znowu tam
jesieni szukać barw
jesienny śmieszny pan

A wtedy spotkam go
i pójdę z nim przez park
on będzie blisko tak
mych rąk, mych warg

Gdy świat pożółknie znów
i biała wzejdzie mgła
będziemy razem szli
jesienny pan i ja
— Wojciech Młynarski, "Jesienny Pan"
Reposted bydzieciak12unjustifiedBetterPointOfViewcytatymesoutekrolfasolekOkruszekpazdimodalnamikrokosmos
8227 dd34 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viakudlaty kudlaty
1644 138a 400
Reposted fromscorpix scorpix viainspirations inspirations
6660 c965 400
8412 842e 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
6503 5c67 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling

September 18 2017

Wiosennych dziewcząt pełno
i letnich tyle ładnych,
jesienną jestem jedną,
zimowych nie ma żadnych.

O tamte zresztą mniejsza,
gdy złoto i szkarłatnie
zabarwi jesień pejzaż
na przyjście tej ostatniej...

Jesiennej dziewczyny,
odmiennej od innych,
dziewczyny z chryzantemami,
z chryzantemami.

Dziewczyny jesiennej,
dziewczyny bezcennej
i niezamiennej już na nic,
już na nic.
— Jeremi Przybora, "Jesienna dziewczyna"
Reposted bycytatypatynaOkruszekazaliabajaderraunknown6chemicznadissapointedbutnotsuprisedpytaniabezodpowiedzizdzirmalineczkakudischwarzerwolfhormezapannakiesjestemjedendessinemoilapaixarizonadreamanakareninahavingdreamsGunToRun

September 17 2017

9523 6186 400
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl