Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Inwokacja

Znalazłem wreszcie i na ciebie sposób,
już więcej nad tym głowić się nie muszę:
bądź zawsze dla mnie paczką papierosów,
biletem trzeciej klasy do Koluszek.

Bądź moją kurtką z welwetu jedyną,
bądź pumperniklem, bądź polopiryną,
ale już nigdy więcej nie bądź blizną -
nasza kochana, bezcenna Ojczyzno.

Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło -
zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło.
Podziel się każdym kłopotem,
wsuń za pazuchę dwa złote.

Nie zmieniaj Pułtuska w Pizę
i przedłuż nam polską wizę,
odświętnych nie wygłaszaj spiczów
i nie pisz do nas na Berdyczów.

Dobrej nocy życz nam,
bądź sympatyczna
jak my tobie - ty nam.

Przecież ty jesteś miejscem wielu osób,
co nie chcą w średniej żyć temperaturze,
buchaj płomieniem wesołego stosu
w czarnej wszechświata gasnącego rurze.

Choć cię niejedni w łyżce wody topią,
Choć stary Chronos grozi nam entropią,
bądź nam przychylną, dla dowcipu żyzną,
nasza kochana, bezcenna Ojczyzno.

Piekło nam wychłodło, niebo nam dopiekło -
zachowaj nas, ucałuj, reguluj nam ciepło.
Podziel się każdym kłopotem,
wsuń za pazuchę dwa złote.

Nie zmieniaj Pułtuska w Pizę
i przedłuż nam polską wizę,
odświętnych nie wygłaszaj spiczów
i nie pisz do nas na Berdyczów.

Dobrej nocy życz nam,
bądź sympatyczna
jak my tobie - ty nam.

/Kabaret Olgi Lipińskiej/
Reposted bycytatyaksamittkatastrofozielonomikimotometka
0037 a898 400
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaankaottak94 ankaottak94
0954 fbff 400
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viablackmoth7 blackmoth7
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viairmelin irmelin
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viajojinthesun jojinthesun
8947 db8f 400
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
0413 ec54 400
Reposted fromtfu tfu viasambaanka sambaanka
7628 c952 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasambaanka sambaanka
8508 69cb 400
Reposted frombehcio behcio viamikrokosmos mikrokosmos
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
Reposted fromczesciczolem czesciczolem viamikrokosmos mikrokosmos
8316 6606 400
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaSkydelan Skydelan
9513 60d5 400
Reposted fromonlyman onlyman viabluejane bluejane
Co więcej, powodzenie, jakiego każdy ma prawo oczekiwać w życiu, powodzenie wynikające z osobistego promieniowania, będzie łatwiej zapewnione, jeśli wyzyskasz wszystkie swoje atuty, zarówno w dziedzinie umysłowości i uczucia, jak i zwykłej zewnętrznej elegancji. Takie połączenie piękna i harmonii odbije się korzystnie nie tylko na twoim sposobie ubierania się, na ruchach i na rysach twarzy, ale także spowoduje blask spojrzenia i czar uśmiechu oraz wywoła dookoła ciebie tę tajemniczą aurę, która potrafi działać na innych jak magnes. Tak więc - w umiejętnym rozwijaniu elegancji osobistej, polegającej na połączeniu wszystkich dodatnich pierwiastków twojej osobowości, leży, jakże często, klucz do powodzenia i do szczęścia w życiu, którego tak naprawdę wszyscy przecież najgłębiej pragniemy.
— Jacqueline du Pasquieur
Reposted bycytatyte-quierokingofthejungleneupshmodalnawithout-somethinggregorczykmmetkalottibluebellrybasferycznainspirationsmisnebreatheslow123foucomiendoliricaladiasensimillamadameimperfectmetka
3314 629f 400
Reposted frompiehus piehus viadygoty dygoty
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoppyseed poppyseed
8569 898d 400
Reposted fromtfu tfu viapoppyseed poppyseed
9726 908f 400
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabluejane bluejane
Znalezione obrazy dla zapytania if worst come to worst chandler
Reposted fromsolitaire solitaire viabluejane bluejane
0482 4260 400
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl