Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

8227 9a3f 400
Katowice, Silesia. #tymczasem
Reposted fromavooid avooid viaMezame Mezame
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaamelinowa amelinowa
1164 3837 400
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaSkydelan Skydelan
1101 f3e1 400
Reposted fromels els viaSkydelan Skydelan

July 25 2017

Ileż razy widziałem, jak ludzie skądinąd śmiali, pewni siebie i zręczni, gubili się w sytuacji niecodziennej, odświętnej, wymagającej refleksu, dobrych manier i wdzięku! Jak maleli znienacka, stawali się nieporadni, zapominali języka i - wypadali fatalnie. Z nią zaś było na odwrót. W tym ekskluzywnym milieu, pełnym esprit i brillant, nie tylko nie traciła, lecz jeszcze zyskiwała.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted bycytatyhidingtonightinspirationsbrzasklaparisienneamkejttrochekawythesilenceofthealcoholichavingdreamspannakiesszyderaoversensitiveundisc0verdgyrltrampkowalottibluebellrusalkadmiral
5917 31a4 400
Reposted fromtfu tfu viaamelinowa amelinowa
3408 2c23 400
Reposted fromoutoflove outoflove viaatramentovva atramentovva
Reposted fromFlau Flau viaatramentovva atramentovva
7655 f8d3 400
Reposted fromtfu tfu viaamelinowa amelinowa

July 23 2017

Małe tęsknoty

Jak dzwon, który zaledwie
tylko tknąć, a już śpiewa,
jak zabłąkanych ptaków głos,
jak liść przez chwilę piękny,
nim go wiatr strąci z drzewa,
tak w nas głęboko skryte śpią.

Małe tęsknoty, krótkie tęsknoty,
znaczące prawie tyle, co nic.
Nagłe i szybkie serca łopoty,
kto by nie znał ich?

Nie wiadomo skąd
zjawiają się zakatarzone,
wyproszą łzę i żalu łut.
Posiedzą, podumają
i jak gość nieproszony,
nim się rozwidni znikną już.

Małe tęsknoty, krótkie tęsknoty,
znaczące prawie tyle, co nic.
Nagłe i szybkie serca łopoty,
kto by nie znał ich?

Małe tęsknoty, ciche marzenia,
zwiewne jak obłok, kruche jak dym,
nieodgadnione w nas duszy westchnienia,
kto by tam nie znał ich?

/Andrzej Mogielnicki/
Reposted bycytatyzapachjasminuAmberfromgaogoldenowlmodalnaguguyield-to-methauturientrampkowaankaottak94thenatuss
3681 0240 400
1x.com
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viairmelin irmelin
2047 158d 400
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viairmelin irmelin
6865 d344 400
Reposted frompulperybka pulperybka
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa viajojinthesun jojinthesun
Reposted fromthetemple thetemple viaMezame Mezame
7009 7a8c 400
Reposted fromthesmajl thesmajl viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl