Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

Reposted frombluuu bluuu viasambaanka sambaanka
8228 63a8 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
8251 85c2 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
8270 3789 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
8298 b1a6 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling

November 19 2017

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted bycytatyaynissmokingtimeladylenacebulowapsychaxmissingxOkruszekaleanderoccultdreamsrusalkadmiralmerryxoxoirbjarbirblajlaawersjaasylopathgotarinapeepingtomgreywolfbigevilgrin00naturalgingereternaljourneydancingwithaghost2708sokoaurinkopollyannaRybciaaadirtyliargorzkiewspomnieniate-quieromendaciousevlynMartwa13julioswszystkodupaperesekeremywonderlandthesilenceofthealcoholicdestructive-hopelessxmartiiwinnym-swieciemore-than-a-memorypikkumyylottibluebellGunToRunliesinthedarkfullmoonirbjarbirbnieobecnoscsmokingtimeyouaresonaivepynixsunshavingdreamspersona-non-grataorientalnazupaouszyderaShittyKittychoisethedayaftertomorrowkotficabrianmaykarolinnaacoolstorybro23
3875 69f1 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaSkydelan Skydelan
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaSkydelan Skydelan
3307 df83 400
Reposted fromlovelife lovelife viaSkydelan Skydelan
8659 80c8
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSkydelan Skydelan
3017 83a9 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan

November 17 2017

Nienawiść, nawet zapiekła i żelazna, nic nie znaczy w obliczu miłości. Tonie jak ziarenko piasku w wodzie, nie unosi się jak wyschnięta pestka wiśni.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted byxmissingxcytatygregorczykmlikearollingstoneperfectsensethesilenceofthealcoholicthesilenceofthealcoholicGunToRunlottibluebelljointskurwysynjakmidzisiajzleheavencanwaitDimrostjestemjedenalliwantisyouzupamarzenThe1995dirtyliarSenyiadestructive-hopeless
0123 3058 400
Reposted fromsavatage savatage viakudlaty kudlaty
6758 9b58 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakudlaty kudlaty
9833 f9c5 400
Reposted fromKejstyna Kejstyna vialittlemouse littlemouse

November 16 2017

Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viaSkydelan Skydelan
2214 b0e8 400
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakaatee kaatee
I śmiech niekiedy może być nauką,
kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa,
I żart dowcipną przyprawiony sztuką
Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa.
— Ignacy Krasicki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl