Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

1914 c059 500
"Sekrety roślin. Przyroda uchyla listka tajemnicy" A.F.Dautheville
Reposted bycytatylubiedarksideliczischwarzerwolfbrzaskthalliepiehussilentsoulNicTuPoMniebelieve17futureiscomingvxcqLuukkastraconyczasendlesslove16anorexianervosanienienie
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viazEveR zEveR
7133 bc0b
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
Patrzą na mnie,
więc pewnie mam twarz.

Ze wszystkich znajomych twarzy
najmniej pamiętam własną.

Nieraz mi ręce
żyją zupełnie osobno.
Może ich wtedy nie doliczać do siebie?

Gdzie są moje granice?

Porośnięty przecież jestem
ruchem albo półżyciem.

Zawsze jednak
pełza we mnie
pełne czy też niepełne,
ale istnienie.

Noszę sobą
jakieś swoje własne
miejsce.
Kiedy je stracę,
to znaczy, że mnie nie ma.

Nie ma mnie,
więc nie wątpię.
— Miron Białoszewski, Autoportret Odczuwalny
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostajesz.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
Oh no, not me. I never lost control.
— David Bowie "The Man Who Sold The World"
Reposted fromcytatytacyta cytatytacyta
ADAM ASNYK
Szkoda!
 
Szkoda kwiatów, które więdną
W ustroni,
I nikt nie zna ich barw świeżych
I woni.
Szkoda pereł, które leżą
W mórz toni;
Szkoda uczuć, które młodość
Roztrwoni.
Szkoda marzeń, co się w ciemność
Rozproszą,
Szkoda ofiar, które nie są
Rozkoszą;
Szkoda pragnień, co nie mogą
Wybuchać,
Szkoda piosnek, których nie ma
Kto słuchać.
Szkoda męstwa, gdy nie przyjdzie
Do starcia,
I serc szkoda, co nie mają
Oparcia.

April 26 2017

0615 7465 500
"Sekrety roślin. Przyroda uchyla listka tajemnicy" Anne-France Dautheville
Reposted bybookartcytatybrzaskniedoskonaloscanotherwaytodierybasferyczna21Luna12sambaankapurplecornflowersagentXpatyna
Powiedz, jak ochronić dobre sny
przed jaskrawym światłem dnia?
Jaką siłę trzeba w sobie mieć,
żeby odbić się od dna?
Powiedz, jak pokonać w sobie gniew
i lepszym się stać?
Dokąd iść, gdy nie ma dokąd pójść
i skąd nadzieję brać?

Zamigotał świat tysiącem barw,
tysiąc nowych pytań przywiał wiatr.
Słońce świeci nocą, księżyc za dnia,
coraz więcej ludzi, coraz mniej nas.
Ocal mnie, nim utracę wiarę w sens...
— Varius Manx
Reposted bycytatybrzaskselseyeternaljourneyshitsurigingerowaahereyessgrialux3nergoankaottak94kochajmnieAmebapiinkskiespomsate-quiero
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
Reposted fromFlau Flau viapierdolony pierdolony
4786 d2c0 500
Nie rozmawiaj z nieznajomymi ("Mistrz i Małgorzata")
Reposted fromslowostwor slowostwor viaMagnolia11 Magnolia11
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viametka metka
Reposted fromsilence89 silence89 vialittlemouse littlemouse
Mówisz, że możesz – to możesz. Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted frombemotivated bemotivated viadygoty dygoty

April 25 2017

6488 7b58
Reposted frompanimruk panimruk viaMagnolia11 Magnolia11
3938 aa54
Reposted frompatronus patronus viasambaanka sambaanka
Do wszystkiego ochoty brak. Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Sławomir Mrożek ‘Indyk’
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl