Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2738 1f2c 400
Reposted fromlaters laters viafou fou

- Czy ty masz cel będący na końcu drogi?
- Mam.
- Szczęściarz.
- To nie jest sprawa szczęścia, Geralt. To jest sprawa tego, w co wierzysz i czemu się poświęcisz.
— Andrzej Sapkowski – Miecz przeznaczenia
3338 ac4a 400
Reposted fromnutt nutt viaahazaynlo ahazaynlo
"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaahazaynlo ahazaynlo
1946 7231 400
7173 527c 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaahazaynlo ahazaynlo
Here's to the ones that we got
Cheers to the wish you were here,
but you're not
'Cause the drinks bring back all the memories
Of everything we've been through

Toast to the ones here today
Toast to the ones that we lost on the way
'Cause the drinks bring back all the memories
And the memories bring back,
memories bring back you

Maroon 5
Reposted bycytaty cytaty
3556 c349 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudlaty kudlaty
7718 a237 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
0906 51ea 400
Reposted fromupinthesky upinthesky viadygoty dygoty
6690 8ee1 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viadygoty dygoty
1431 5b39 400
Reposted fromdmnkam dmnkam viakingofthejungle kingofthejungle
8798 e07a 400
Reposted fromthetemple thetemple viakudlaty kudlaty
0043 c78c 400
Reposted fromslodziak slodziak viakudlaty kudlaty
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
- Cóż, to jest jeden sposób, by dowiedzieć się, czy facet, który ucieka od ciebie, naprawdę cię kocha. - Czyli jaki? Charlie spojrzał mi w oczy. - Żyj dalej bez niego. Facet szybko odzyskuje zdrowy rozsądek, gdy dociera do niego, że już na niego nie czekasz.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan
Reposted frombluuu bluuu viakudlaty kudlaty
Reposted fromkriokineza kriokineza viakudlaty kudlaty
0046 379a 400
Reposted fromslodziak slodziak viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl