Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ulice mgłami spowite
toną w ślepych kałużach
przez okno patrzę znużona
z tęsknotą myślę o burzy

A słońce wysoko, wysoko
świeci pilotom w oczy
ogrzewa niestrudzenie
zimne, niebieskie przestrzenie

Czekam na wiatr, co rozgoni
ciemne, skłębione zasłony
stanę wtedy na raz
ze słońcem twarzą w twarz
— Maanam
Reposted bycytaty cytaty
7521 45d2 400
Reposted fromolalaa olalaa viamentispenetralia mentispenetralia

Sielanka o domu

A jeśli dom będę miał
to będzie bukowy koniecznie
pachnący i słoneczny
wieczorem usiądę - wiatr gra
a zegar na ścianie gwarzy
dobrze się idzie, panie zegarze
tik-tak, tik-tak, tik-tak
świeca skwierczy i mruga przewrotnie
więc puszczam oko do niej
dobry humor dziś pani ma

Szukam, szukania mi trzeba
domu gitarą i piórem
a góry nade mną jak niebo
a niebo nade mną jak góry

Gdy głosy usłyszę u drzwi
czyjekolwiek, wejdźcie, poproszę
jestem zbieraczem głosów
a dom mój bardzo lubi, gdy
śmiech ściany mu rozjaśnia
i gędźby lubi pieśni
wpadnijcie na parę chwil
kiedy los was zawiedzie w te strony
bo dom mój otworem stoi
dla takich jak wy

Szukam, szukania mi trzeba
domu gitarą i piórem
a góry nade mną jak niebo
a niebo nade mną jak góry

Zaproszę dzień i noc
zaproszę cztery wiatry
dla wszystkich drzwi otwarte
ktoś poda pierwszy ton
zagramy na góry koncert
buków porą pachnącą
nasiąkną ściany grą
a zmęczonym wędrownikom
odpocząć pozwolą muzyką
bo taki będzie mój dom

Szukam, szukania mi trzeba
domu gitarą i piórem
a góry nade mną jak niebo
a niebo nade mną jak góry

/Wolna Grupa Bukowina/
Reposted bycytaty cytaty
0591 5822 400
Reposted fromhagis hagis viacomatosegirl comatosegirl
Reposted frompeper peper viaprzeblyski przeblyski
6561 8519 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
6504 87d9 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan

Ludzie boją się dotyku, bo dotyk przeznaczony jest dla najbliższych, bo nie wypada, bo dotyk ma podtekst erotyczny, bo dotyk ukaże słabość, odsłoni prawdziwe uczucia. Bez ustanku dotykamy tylko klawiatury, telefonów, różnego rodzaju sprzętu. Zimny, pozbawiony uczuć dotyk. 

— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być
8887 9c92 400
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan
4633 4bdc 400
Reposted fromtfu tfu viamentispenetralia mentispenetralia
Ja nie chcę iść pod wiatr
gdy wieje w dobrą stronę
nie chcę biec do gwiazd
niech gwiazdy biegną do mnie
nie chcę chwytać dnia
gdy w ręku mam tygodnie
takie miłe, takie to miłe

Ja nie chcę iść pod wiatr
gdy wieje w dobrą stronę
w końcu mam swój czas
to chyba dobry moment
nie chcę biec do gwiazd
biec do gwiazd...
— Męskie Granie Orkiestra
Reposted bycytatymelanlostuniverseprzeblyskicomatosegirl
2896 6d4e 400
Reposted frompierdolony pierdolony
4206 eba4 400
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viadygoty dygoty
8232 88e0 400
Reposted fromSkydelan Skydelan
7742 0791 400
Reposted fromSkydelan Skydelan
7694 850b 400

Reposted fromSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl