Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viawassupbruh wassupbruh
0942 5256 400
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viabirke birke
Miej odwagę zawalczyć o każdy przejaw swojej kobiecości.
— Dora Rosłońska - "Przebudzenie Lisicy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
4765 6ba0 400
Reposted frommeem meem viaamelinowa amelinowa
1492 e461 400
Reposted fromekelias ekelias viaamelinowa amelinowa

December 05 2017

Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła.
I dziwne jest to,
że od tylu lat
człowiekiem gardzi człowiek.

Dziwny ten świat,
świat ludzkich spraw.
Czasem aż wstyd przyznać się,
a jednak często jest,
że ktoś słowem złym
zabija tak, jak nożem.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie! Nie!
Przyszedł już czas,
najwyższy czas
nienawiść zniszczyć w sobie.

Czesław Niemen
Reposted bycytatyowieczkabrianmayiga-xvl
6781 5dcc 400
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viaSkydelan Skydelan
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
Reposted frombluuu bluuu viakaatee kaatee
Reposted frombluuu bluuu viakaatee kaatee

December 04 2017

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted bystuckedinsoulcytatyzwariowalambluejaneszyderailluminationoversensitivegitanacoldwaterjasmynkaateeiwantmagicajmagakwiatywewlosach-mussetasylopathousoulwaxhavingdreamsthedayaftertomorrowmisspandorapolanacholeraladylenax-raykundelblackmoth7sweetdream98humaneOkruszeksentymentalnanieobecnoscleksandrajobiMartwa13RoaraAvisinafmrs-cosmosNothingIsTruewszystkodupaletmeget
3531 714e 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viablackmoth7 blackmoth7
4120 f0a4 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaamelinowa amelinowa
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

December 01 2017

Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viabluejane bluejane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl