Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

Bezpośredni wpływ czyjegoś zachowania jest zawsze bardziej skuteczny od słów.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted bycytatyappngamereskinnczekoladowezatraceniemadadreamtobecontinuedoutofmyheadmodalnashameonyoubitchirbjarbirblajOkruszekBloodEveRuda-ShutyinspirationsnieodwzajemnionenezavisanguguanecianowwiksK8patuspatus
2215 41bd 400
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viaMezame Mezame
4859 a77d 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viabluejane bluejane

August 09 2017

Podsumowując, można by pokusić się o stwierdzenie, że na świecie istnieją dwie rasy ludzi, lecz tylko w tym jednym sensie: "rasa" ludzi przyzwoitych oraz "rasa" tych, którzy nie wiedzą, czym jest przyzwoitość.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted bycytatythe-impossible-girlAmberfromgaosztukamatorkarudoscibanshedojenkabluejanetrampkowaiblameyoukatastrofooversensitiveMezameinspirationsJakisproblempomoorostatnitobecontinuedKabaNewLifePorannymodalnaLuukkamodalnacalvados
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viafou fou

August 08 2017

Ostatecznie życie sprowadza się do wzięcia na siebie odpowiedzialności za znalezienie właściwego rozwiązania problemów i zadań, jakie stale stawia ono przed każdym z nas.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted byoutoflovecytatyMezamexmartiieternaljourneygregorczykmgonnabebettercomiendolirica2708muladharaagpklaudymniaatrespassPaintedinredschokoladehimmelrusalkadmirallubiedarksideinspirationstrampkowaBloodEvemahidevranyield-to-mebadassfromhellpatynaMonia94pannaniczyja
5822 c77f 400
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakudi kudi

August 06 2017

Nie należy poszukiwać w życiu jakiegoś abstrakcyjnego sensu. Każdy człowiek ma swoje wyjątkowe powołanie czy misję, której celem jest wypełnienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym nie wyręczy ani nie zastąpi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz przeżyć swoje życie. A zatem każdy z nas ma do wykonania wyjątkowe zadanie, tak jak wyjątkowa jest okazja, aby je wykonać.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted bycytatyMezamedygotyrusalkadmiralzoiczekoladowezatracenieyield-to-meniskowokudikaskowataaynisohcarolyninspirationsJosettekingavonschaberttrampkowabadassfromhellmetkapkz451pannaniczyjaaanetaxxinnocentsoulbigevilgrin00
7994 f3bd 400
Reposted fromyanek yanek viaMezame Mezame
2371 761e 400
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaMezame Mezame
1034 22a0 400
Tatry
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viakaatee kaatee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl