Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0886 76d5 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
Ażeby zanadto nie wpaść, należy wziąć sobie chłopaka na obserwację. Gdy dłuższe współżycie z nim, czy to jako z amantem, czy jako ze współlokatorem, wykaże dodatnie rezultaty, można zacząć mieć w stosunku do niego jak najgorsze zamiary, czyli zamiary matrymonialne.
(...)
"Obserwacja" powinna się odbywać bardzo skrupulatnie i gruntownie, nie można wówczas dać się porywać uczuciu i mówić: - "Eee, jakoś to będzie". Należy czynić z obiektem drobne eksperymenty. Zalać i bacznie obserwować, jak się będzie zachowywał po pijanemu. Pod wpływem alkoholu wyłażą czasem z naszego ukochanego dziwne i mocno niepokojące emanacje. Wypełzają z zamkniętych zwykle zakamarków jego "ja" słowa i reakcje, których by się człowiek nigdy po nim nie spodziewał. I jak medium po seansie spirytystycznym nic nie pamięta, co się na owym seansie działo, tak samo zalany nie ma pojęcia co plótł i wyprawiał. Ale my za to mamy pojęcie.
(...)
Na ostatek radzę wycieczkę do lasu. Gdy go zainteresuje praca mrówek, gatunek przelatujących ptaków, gdy z zapartym oddechem będzie śledził dowcipne harce wiewiórek i po godzinie nie powie: - "Chodźmy do domu, dosyć już tego włóczenia się po lesie" - to można śmiało (oczywiście gdy zechce) włożyć mu swoją dłoń do ręki i iść z nim przez życie...
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted bycytatypytaniabezodpowiedzimyinstantneedgingerowaacavebearaffascinantehoudamental-catquinnewikspamieciodlegleblakablakaklaudymniaairbjarbirbinspirationsmikimotogumisioweloveitemizeincentiveinnocencjaterazjestlatotruskawkowa11malajnainafoodforsoullulunoireasylopathwiecejniezobaczyszlievebe-yourselfdissapointedbutnotsuprisedlonelyjuliaequisetumsentymentalnalaparisiennelottibluebell12czerwcacalvadosballetdancerStoneColdSobergosiuuaam16almostlovercelzielonomoniapuchaczahazaynlo
7925 10f2 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viakaatee kaatee
0204 f6ae 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
5145 b82b 400
Reposted fromoll oll viamentispenetralia mentispenetralia
5639 336e 400
Reposted fromtfu tfu viamentispenetralia mentispenetralia
7435 02ee 400
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966
8146 b91c 400
Reposted fromspring-flow spring-flow
0949 dd96 400
Reposted fromspring-flow spring-flow
1699 fdc9 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaynis aynis
Nim coś powiesz - zmilcz,
nim coś powiesz - zważ,
bo mówiąc przegrałbyś,
a zmilczeć możesz jak poeta.

Tyle zalet masz,
tyle zalet masz
i tyle pięknych wad,
cudownych tyle wad,
a jednak...

Nie wierz mi, nie ufaj mi,
bo z rąk ci się wywinę.
Nie jest tak, że w kilka dni
zdobywa się dziewczynę.
Nie, nie jest tak.
— Anna Jantar
Reposted byFelicjayouaresonaivecytatymesoutewikspoulerprzeblyskiheartbreakkaateeankaottak94vivre1winnym-swiecievivre1Okruszekthenatussgronsakersgrialux3EwelsiirritabilityOkruszekMerrry98vacanneszielonoczekoladowezatracenietobecontinuedmauazupsonthauturiengosiuuaam16prof-Overthinkerahazaynlo
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viainspirations inspirations
4725 0e82 400
Tych, co mówią 'dla mnie muzyka nie znaczy nic' uważam za przekreślonych, nie mam ochoty na kontynuację; to coś nadzwyczaj poważnego, gdyż muzyka właśnie dosięga tego, co w każdym najintymniej skryte. Z kimś, kto nie czuje muzyki, nie mam żadnych punktów stycznych. (...) Ktoś niewrażliwy na muzykę cierpi na okropne kalectwo.
— Emil Cioran
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianezavisan nezavisan
6964 883d 400
Reposted fromoll oll viaagatojaa agatojaa
5081 42b9 400
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
0364 6865 400
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl