Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaMezame Mezame
6528 c177 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaMezame Mezame

June 21 2017

1840 0d35 400
Reposted frommeem meem viablackmoth7 blackmoth7
0451 5b2f 400
Reposted fromyeli yeli viamentispenetralia mentispenetralia
8209 ecb9 400
"Najlepiej w życiu ma Twój Kot, bo jest przy Tobie." - Szymborska w liście do Filipowicza
Reposted frompouler pouler viaSkydelan Skydelan
4154 e6b0 400
Reposted fromscorpix scorpix viaSkydelan Skydelan
Reposted frombluuu bluuu viasambaanka sambaanka
0924 9ac2 400
Reposted fromtfu tfu viasambaanka sambaanka
6506 1342 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasambaanka sambaanka
9363 f17e 400
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaatramentovva atramentovva
8556 2a7d 400
Reposted fromSzczurek Szczurek viaatramentovva atramentovva

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?

June 20 2017

Nic bowiem nie zraża mężczyzn do nas tak, jak wrodzony nieporządek i brak dbałości o własną osobę...
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted byaskmancytatypsychodelikamkejtmadadreamlottibluebelllaparisiennecelnotperfectgirlpampampamblubragugupytaniabezodpowiedzilonelyjuliapampampamrusalkadmiralzuchagugu
3695 39da 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasambaanka sambaanka
9081 867e 400
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakaatee kaatee
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakaatee kaatee
4177 a98c 400
Reposted fromheartbreak heartbreak viakaatee kaatee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl