Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1209 badc 400
Reposted frombluuu bluuu viakaatee kaatee
Bogowie bowiem dręczą śmiertelnych, ukazując im prawdę jedynie wtedy, gdy mają pewność, że nie zostanie przez nich pojęta.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted bycytatybadbloodlottibluebelltoolongcorazonliveindarknesszorzapatynaiirritabilityno13babyautunno
2490 55bc 400
Reposted fromdorks dorks viastylte stylte
9413 52ad 400
Reposted frompixielark pixielark viastylte stylte
9414 8ca8 400
Reposted frompixielark pixielark viastylte stylte
6014 2972 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylte stylte
Reposted frombaskua baskua viastylte stylte
1898 c9ed 400
Reposted fromlaters laters viamaruuda maruuda
6461 05e3 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaruuda maruuda
Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted bycytatynotperfectgirlEtienrybasferycznatakeyoutomygravedeparterleksandragregorczykmszyderacorazonkudiMarysiaJaneinspirationsegzystencjabigevilgrin00lottibluebellsentymentalnaover-landaynispozakontrolagwiazdeczkaguerrierabadassfromhellnieobecnoscpapermancinnamongirlvalardohaerislekkaprzesadagdziejestolatutusgabuniaavooidczekoladowysennieobecnoscjojinthesuncinnamongirldivikotfica12czerwcasmilladiffusedmindcherrycokeeinnocencjaBrewOfLongingMisqagdziejestolagregorczykmjointskurwysynreppingonnabebetternergolottibluebelljestemjedenjakmidzisiajzleallayhereyespikkumyy12czerwcabetterthanliesmargoliaSkydelanHoHobanshelobeknosurprisedendoversensitivepannakiesmagolek22dangelpureeviloxygeniumirbjarbirbmalinowowaabeillemiellegonnabebetter
6184 13c4 400
Reposted fromretro-girl retro-girl
6340 f9f3 400
Reposted fromretro-girl retro-girl
2349 0670 400
Reposted fromretro-girl retro-girl
6618 1ed5 400
Reposted fromzrazik zrazik vianowhatever nowhatever
3552 5c5e 400
Reposted frommadzi28 madzi28 viacontrapalabra contrapalabra
Powtarzanie rzeczy pięknych i mądrych jest piękne i mądre samo w sobie i należy do takich samych cnót, jak karmienie głodnych, opiekowanie się zwierzętami, podlewanie roślin i udzielanie jałmużny.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted bycytatyverroniqueclaudellegabuniadeparterzuzannaggregorczykmbanshedziewczynaszamanaszarakoszulajestemjedeneternaljourneyrusalkadmiralmadadreamsztukamatorkahahaha-noszyderakatastrofoklaudymniaakudirybasferycznathauturienTyMiJestesanakareninalottibluebellcomiendoliricamalajnainagosieniaautystyczna06founo13babyaktris
4081 35af 400
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viaankaottak94 ankaottak94
3027 8fac 400
Reposted fromskrzacik skrzacik viafou fou
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć [...] Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu- jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko...
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromIriss Iriss viakudi kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl