Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted bycytatynotperfectgirlEtienrybasferycznatakeyoutomygravedeparterleksandragregorczykmszyderacorazon
6184 13c4 400
Reposted fromretro-girl retro-girl
6340 f9f3 400
Reposted fromretro-girl retro-girl
2349 0670 400
Reposted fromretro-girl retro-girl
6618 1ed5 400
Reposted fromzrazik zrazik vianowhatever nowhatever
3552 5c5e 400
Reposted frommadzi28 madzi28 viacontrapalabra contrapalabra

August 16 2017

Powtarzanie rzeczy pięknych i mądrych jest piękne i mądre samo w sobie i należy do takich samych cnót, jak karmienie głodnych, opiekowanie się zwierzętami, podlewanie roślin i udzielanie jałmużny.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted bycytatyverroniqueclaudellegabuniadeparterzuzannaggregorczykmbanshesleepybeautyszarakoszulajestemjedeneternaljourneyrusalkadmiralmadadreamsztukamatorkahahaha-noszyderakatastrofoklaudymniaakudirybasferycznathauturien
4081 35af 400
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viaankaottak94 ankaottak94
3027 8fac 400
Reposted fromskrzacik skrzacik viafou fou
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć [...] Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu- jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko...
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromIriss Iriss viakudi kudi

August 17 2017

Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted bycytatynotperfectgirlEtienrybasferycznatakeyoutomygravedeparterleksandragregorczykmszyderacorazon
6184 13c4 400
Reposted fromretro-girl retro-girl
6340 f9f3 400
Reposted fromretro-girl retro-girl
2349 0670 400
Reposted fromretro-girl retro-girl
6618 1ed5 400
Reposted fromzrazik zrazik vianowhatever nowhatever
3552 5c5e 400
Reposted frommadzi28 madzi28 viacontrapalabra contrapalabra

August 16 2017

Powtarzanie rzeczy pięknych i mądrych jest piękne i mądre samo w sobie i należy do takich samych cnót, jak karmienie głodnych, opiekowanie się zwierzętami, podlewanie roślin i udzielanie jałmużny.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted bycytatyverroniqueclaudellegabuniadeparterzuzannaggregorczykmbanshesleepybeautyszarakoszulajestemjedeneternaljourneyrusalkadmiralmadadreamsztukamatorkahahaha-noszyderakatastrofoklaudymniaakudirybasferycznathauturien
4081 35af 400
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viaankaottak94 ankaottak94
3027 8fac 400
Reposted fromskrzacik skrzacik viafou fou
4081 35af 400
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viaankaottak94 ankaottak94
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl