Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3290 9d13 400
Reposted fromikhakima ikhakima viakingofthejungle kingofthejungle
6083 b546 400
Różycki
Reposted fromhrafn hrafn viaMsChocolate MsChocolate
Nie ma znaczenia czy masz styl, reputację, czy pieniądze. Jeśli nie masz dobrego serca, nie jesteś niczego wart.
— Louis de Funès
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafou fou
9203 bd11 400
Reposted fromhrafn hrafn viafou fou
3349 ef22 400
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaSkydelan Skydelan
Baw mnie,
zepsuj lub zbaw mnie.
To tak zabawnie
dzielić swój grzech na pół.
Weź mnie,
jak się bierze czek,
gdy się człowiek chce
zapomnieć.

Baw mnie,
przytul i zbaw mnie.
Amor tak trafnie
wybrał i cel i łuk.
Na mnie
dzisiaj rzucił czar,
cały jesteś z fal,
jak magnes.

Zasłoń siódme niebo,
niech nie widzi tego, co czuję.
Ledwie zabrzmiał a-moll,
z nieba spłynął Amor, żartuję.
Z mych planów,
jak buszować w zbożu,
jak z dwóch ciał ułożyć ornament.
Na pamięć, zanim nas uniesie
słodka i przewrotna gra.
— Jacek Cygan
Reposted bycytatyicantsleepatnightmalaegoistka
Reposted fromcici525 cici525 viamodalna modalna
9104 dbc9 400
Reposted fromstroschek stroschek viabluejane bluejane
1134 8e38 400
7479 e5d7 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viadygoty dygoty
4827 c362 400
Reposted fromctrl-c ctrl-c vialittlemouse littlemouse
6590 fb88 400
Reposted fromtakeitharder takeitharder viafou fou
1667 6082 400
Reposted fromprecelka precelka viasambaanka sambaanka
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
3923 37df 400
Reposted fromcocomove cocomove viadygoty dygoty
6801 fe8f 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackmoth7 blackmoth7
9144 6d40 400
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapoppyseed poppyseed
8973 1101 400
Helsinki
Reposted fromSilentRule SilentRule viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl