Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viabluejane bluejane
Sponsored post
0878 5c22 400
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viamikrokosmos mikrokosmos
4872 8a8d 400
Reposted fromtfu tfu viablackmoth7 blackmoth7
3480 8d7c 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
2861 a046 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafou fou
9416 acf0 400
Reposted frommetropolis metropolis vianaiwna naiwna
3290 9d13 400
Reposted fromikhakima ikhakima viakingofthejungle kingofthejungle
6083 b546 400
Różycki
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viaMsChocolate MsChocolate
Nie ma znaczenia czy masz styl, reputację, czy pieniądze. Jeśli nie masz dobrego serca, nie jesteś niczego wart.
— Louis de Funès
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafou fou
9203 bd11 400
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viafou fou
3349 ef22 400
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaSkydelan Skydelan
Baw mnie,
zepsuj lub zbaw mnie.
To tak zabawnie
dzielić swój grzech na pół.
Weź mnie,
jak się bierze czek,
gdy się człowiek chce
zapomnieć.

Baw mnie,
przytul i zbaw mnie.
Amor tak trafnie
wybrał i cel i łuk.
Na mnie
dzisiaj rzucił czar,
cały jesteś z fal,
jak magnes.

Zasłoń siódme niebo,
niech nie widzi tego, co czuję.
Ledwie zabrzmiał a-moll,
z nieba spłynął Amor, żartuję.
Z mych planów,
jak buszować w zbożu,
jak z dwóch ciał ułożyć ornament.
Na pamięć, zanim nas uniesie
słodka i przewrotna gra.
— Jacek Cygan
Reposted bycytatyicantsleepatnightmalaegoistka
Reposted fromcici525 cici525 viamodalna modalna
9104 dbc9 400
Reposted fromstroschek stroschek viabluejane bluejane
1134 8e38 400
7479 e5d7 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viadygoty dygoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...